* Lanovkou na hory *

V prevádzke so-ne 08.00. - 15.00. hod.

Cenník lanovka leto

  1 jazda  
     
Jednosmerný  7 €  
Obojsmerný  9  €  
Školské výlety  5  €  

Zľava: Po predložení platného parkovacieho lístka ( pokladničný doklad) z parkoviska v Roháčoch Spálenej doline – zľava 2 € z ceny lístka.

Cenníky SKI