Vychutnajte si nové zážitky

Zimné balíky na hoteli Tatrawest

Cenník lanovka Leto

1 jazda
Jednosmerný  6 €
Obojsmerný  8  €
Školské výlety  4  €

Zľava: Po predložení platného parkovacieho lístka ( pokladničný doklad) z parkoviska v Roháčoch Spálenej doline – zľava 2 € z ceny lístka.