Zvýšenie kvality služieb rekreačného strediska Roháče Spálená

EU_FlagLOGO_MH-fb

Miesto realizácie projektu: Lyžiarske stredisko Roháče – Spálená
Názov projektu: Zvýšiť kvalitu služieb rekreačného strediska Roháče Spálená
Stručný opis projektu:
zakúpenie a inštalácia odbavovacieho systému lyžiarov – turnikety
zakúpenie a inštalácia technológie na výrobu technického
snehu v lyžiarskom stredisku Roháče Spálená – snežné delá
Prijímateľ – názov: Tatrawest s.r.o., Zuberec
Prijímateľ – sídlo: Pribiské 413, 02732 Zuberec
Začiatok projektu: 20.10.2015
Ukončenie projektu: 22.12.2015
Výška finančného príspevku: 114 732,33 EUR
Fotogaléria – po realizácii
fot