* Leto 2024 v Západných Tatrách *

Vychutnajte nové zážitky ....

Storno podmienky

Pri zrušení pobytu v lehote viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt sa neúčtuje žiadny storno poplatok a prípadná uhradená záloha bude vrátená v plnej výške. Zrušenie pobytu akceptujeme len v písomnej forme a následnom potvrdení zo strany recepcie.

Pri zrušení pobytu v lehote menej ako 30 dní pred nástupom na pobyt si účtujeme následné storno poplatky:

  • 30 – 20 dní pred nástupom: 25% z hodnoty uhradenej zálohy
  • 19 – 15 dní pred nástupom: 50% z hodnoty uhradenej zálohy
  • 14 – 8 dní pred nástupom: 75% z hodnoty uhradenej zálohy
  • 7 a menej dní pred nástupom: 100% z hodnoty uhradenej zálohy

Zrušenie pobytu je vždy potrebné urobiť čo najskôr písomne s uvedením: mena, kontaktných údajov a termínu pobytu. Je potrebné ho zaslať e-mailom, faxom alebo dať na vedomie telefonicky. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

Zmluva o storno podmienky

  1. Cena je vždy uvedená v ponuke na hotelovej recepcii, na www.tatrawest.sk .Cena ubytovania zahrňuje služby, ktoré sú pre daný pobyt taxatívne vymenované. Ak zo závažných dôvodov nebude možné dodržať stanovený program musí zariadenie zaistiť program a služby porovnateľné s pôvodným plánom alebo upraviť cenu pobytu resp. vrátiť časť už zaplatenej sumy.
  2. V prípade zrušenia  pobytu  vinou hotela  je hotel  povinný oznámiť zákazníkovi to ihneď a zákazníkovi bude vrátená celá zaplatená suma.  Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa cena zvýši o viac ako 10%. V takomto prípade hotel vráti zákazníkovi celú zaplatenú sumu. Zákazník nemá právo na vrátenie sumy za služby, ktoré nečerpal vlastnou vinou či už v dôsledku nesprávne uvedených údajov v objednávke atď..
  3. Ochrana osobných údajov: klient na základe objednávky dáva súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby hotela, t.j. ukladanie dát na nosiče, upravovanie, vyhľadávanie v nich, triedením, kombinovaním a likvidáciou v súlade zo Zákonom 428/ 2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania.
  4.  Záverečné ustanovenia: uvedené podmienky platia až do odvolania. Zákazník svojím súhlasným konaním, e-mailom alebo faxom, úhradou faktúry, osobnou dohodou potvrdzuje, že sú mu hore uvedené podmienky známe, súhlasí s nimi a prijíma ich v plnom rozsahu.

Vypracoval:  Matištík Patrik,  vedúci prevádzky hotela Tatrawest

Schválil: Kvak Ladislav, riaditeľ spoločnosti Tatrawest s.r.o.